Neurootologický a neurootochirurgický kurz

Neurootologický a neurootochirurgický kurz

Termín konání: 27. - 29. 04. 2020

Termín konání: 27. - 29. 04. 2020

Místo konání:

27. – 28. 4. 2020
Widex Line spol. s.r.o.,
Bohušovická 230/12, Praha 9

29. 4. 202
Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10

Pořadatel akce:

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady ve spolupráci
s Widex Line spol. s r.o. / Interacoustics A/S

Odborný garant

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10;
e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
tel: 267163171

Kredity: Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a dle stavovských pravidel ohodnocena kredity ČLK

Upozornění: Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Základní informace o kurzu

Vážené kolegyně,vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na Neurootologický a neurootochirurgický kurz organizovaný Otorinolaryngologickou klinikou 3. LFUK a FN Královské Vinohrady za podpory společnosti WIDEX LINE, spol. s.r.o., autorizovaného distributora Interacoustics A/S, který se bude konat ve dnech 27. – 29. 4. 2020.

Plánovaná akce je cílená především na otorinolaryngology a neurology. Neurootologie prodělala v posledních letech zásadní vývoj. Jde především o zavedení nových objektivních vyšetřovacích metod umožňujících detailní zhodnocení funkce vnitřního ucha a sluchově-rovnovážného nervu. Máme tak v rukou nástroje, které nám pomáhají potvrdit klinicky stanovenou diagnózu a lépe zhodnotit stupeň dysfunkce i průběh léčby. Mění se i názory na terapii jednotlivých onemocnění. Jde o pokroky ve farmakologické terapii, nové postupy ve vestibulární rehabilitaci i chirurgickou léčbu vybraných onemocnění.

Cílem kurzu je osvojení teoretických znalostí a nácvik praktických dovedností moderně koncipované neurootologie. Mimo teoretické přednášky, které komplexně zpracovávají jednotlivá témata, jsme připravili tréning speciálních přístrojových vyšetření „Hands on neurootology“, který povedou zkušení čeští a zahraniční školitelé. Počet frekventantů kurzu je limitován, tak aby bylo možné dosáhnout maximální interakce mezi účastníky a školiteli. V klinické části bude detailně diskutována problematika nejčastějších onemocnění v neurootologii. V posledním dni se zaměříme na terapii jednotlivých onemocnění včetně plánovaného přenosu z operačního sálu s demonstrací vybraných neurootochirurgických zákroků v léčbě onemocnění vestibulárního aparátu.

MUDr. Maja Stříteská a prim. MUDr. Oliver Profant, Ph.D.

za organizační výbor

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
odborný garant

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady

Program kurzu

Pondělí 27. 4. 2020 (9:00-17:00)
 • Registrace (8:00-8:45)
 • Zahájení (8:45-9:00)

Úvod do neurootologie (9:00-9:40)

 • Anatomie a fyziologie rovnovážného ústrojí (Profant – 20´)
 • Symptomatologie v neurootologii (Trnková – 20´)


Možnosti klinického vyšetření v neurootologii (10:00-11:00)

 • Vestibulární reflexní oblouky (VOR, VSR a možnosti vyšetření) (Stříteská – 20´)
 • Vyšetření centrální okulomotoriky (Stříteská – 20´)
 • “Bedside vyšetření”vyšetření na ambulanci a u lůžka, HINTS (Stříteská – 20´)

Přístrojové vyšetření v neurootologii (12:30-17:00)

 • Videofrenzel, Videonystagmografie, Videookulografie (Goodhew – 30´)
 • Video Head Impulse Test (Goodhew – 30´)
 • Vestibulárně evokované myogenní potenciály (Goodhew – 30´)
 • Subjektivní vizuální vertikála (Goodhew – 15´)
 • Rotační testy (Goodhew – 15´)
 • Elektrofyziologické metody v neurootologii (Goodhew – 30´)
Úterý 28. 4. 2020 (8:00-17:00)

“Hands on neurootology” – praktický nácvik vyšetření (8:00-12:00) (Stříteská, Procházková, Trnková, Goodhew)

 • Vyšetření nystagmu a okulomotoriky
 • Video Head Impulse Test
 • Vestibulárně evokované myogenní potenciály
 • Subjektivní vizuální vertikála

 

Nejčastější onemocnění v neurootologii (13:00-17:00)

 • Vestibulární neuronitis, labyrintitis (Stříteská – 20´)
 • BPPV (Procházková – 20´)
 • M. Ménière (Chovanec – 15´)
 • Perilymfatická píštěl (Profant – 15´)
 • Dehiscence horního semicirkulárního kanálku (Chovanec – 15´)
 • Vestibulární paroxysmie (Chovanec – 15´)
 • Vestibulární migréna (Profant – 15´)
 • Tumory ucha, spánkové kosti a baze lební (Chovanec – 15´)
 • Jednostranná a oboustranná chronická vestibulární léze (Stříteská – 15´)
 • Centrální vestibulární patologie (Peisker – 20´)
 • Non-vestibulární příčiny vertiga (Profant – 15´)
Středa 29. 4. 2020 (8:00-15:30)

Terapie v neurootologii (8:00-9:00)

 • Základy farmakoterapie v neurootologii (Procházková – 20´)
 • Intratympanální aplikace léků v neurootologii (Profant – 20´)
 • Chirurgie vertiga (Chovanec – 20´)

Live surgery (9:00-12:00)
bude specifikováno

 • Dekomprese endolymfatického vaku 
 • Labyrintektomie
 • Dekomprese n.VIII
 • Ošetření dehiscence/píštěle

Vestibulární rehabilitace (13:00-14:00)

 • Vestibulární rehabilitace (Hejná – 60´)

„Hands on repoziční manévry pro BPPV“ (14:00-15:30) (Hejná, Stříteská)

Lektoři kurzu
 • Mgr. Tereza Hejná
 • doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
 • prim. MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D.
 • as. MUDr. Klára Procházková
 • prim. MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
 • MUDr. Maja Stříteská
 • MUDr. Kateřina Trnková
 • Mrs. Amanda Goodhe

Registrace

Počet účastníků kurzu je v tuto chvíli naplněn a registrace byla uzavřena. Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, zaregistrujte se do formuláře níže a pokud by se některý z dříve registrovaných účastníků odhlásil nebo neuhradil účastnický poplatek, budeme Vás obratem informovat.

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.

položky označené hvězdičkou jsou povinné

Platba kurzu

Časná registrace (do 31.3.2020 včetně) 6000,- Kč 
Pozdní registrace (do 26.4.2020 včetně) 8000,- Kč 
Na místě 9000,- Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.
Storno poplatek: do 14 dnů před zahájením kurzu 100 % účastnického poplatku, do 7 dnů 50% účastnického poplatku, do 6 dnů a méně bez náhrady

Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.

Číslo účtu: 285554946/0300

Variabilní symbol: bude uveden v potvrzení o registraci

Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno účastníka

Kontakty

POŘADATEL AKCE:

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50,  Praha 10

www.fnkv.cz/otorinolaryngologicka-klinika/
www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/orl/

Odborný garant:

doc.MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10;
e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
tel: 267163171

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Widex Line spol. s r.o.
Bohušovická 230/12, Praha 9
orl.widex.cz