Skip to content

Neurootologický a neurootochirurgický kurz

VI. Neurootologický a neurootochirurgický kurz

TERMÍN KONÁNÍ: 11.11. – 13.11. 2024

MÍSTO KONÁNÍ:

11. a 12.11.2024 WS Audiology CZ,
Boudníkova 2538/11, Praha 8

13.11.2024 Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady, 
Šrobárova 1150/50, Praha 10

Pořadatel akce:

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady ve spolupráci s Interacoustics

Odborný garant

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10;
e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
tel: 267163171

Kredity: Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a dle stavovských pravidel ohodnocena kredity ČLK

Upozornění: Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Základní informace o kurzu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte pozvání k účasti na vzdělávací akci

VI. Neurootologický a neurootochirurgický kurz,

který je organizován Otorinolaryngologickou klinikou 3. LFUK a FN Královské Vinohrady za podpory WS Audiology CZ spol. s.r.o. a Interacoustics A/S
ve dnech 11. – 13. 11. 2024.

Tato vzdělávací akce je organizována pravidelně od roku 2018 především pro odborníky z oborů otorinolaryngologie, neurologie a rehabilitačního lékařství, kteří mají zájem o rozšíření znalostí a praktických zkušeností v diagnostice a léčbě onemocnění rovnovážného ústrojí. Cílem je nabídnout komplexní kurz, který účastníky seznámí s teoretickými podklady, postupem klinického vyšetření a možnostmi využití moderních přístrojových metod i zobrazení v rámci diagnostiky. Teoretické přednášky pokrývají jednotlivá témata a nejdůležitější poznatky týkající se jednotlivých onemocnění, jejich obrazu, postupů v diagnostice i moderního přístupu k léčbě. I v tomto roce je součástí kurzu tréning přístrojových vyšetření “hands on neurotology” pod dohledem zkušených školitelů, který nabízí možnost osvojit si techniku i interpretace výsledků. Počet účastníků kurzu je limitován, tak aby bylo možné dosáhnout maximální interakce mezi školiteli a frekventanty. V posledním dni se zaměřujeme na úlohu zobrazovacích metod, rehabilitace, farmakoterapie i chirurgické léčby. Součástí je plánovaný přenos z operačního sálu k demonstraci vybraných chirurgických zákroků v léčbě neztišitelné závrati.

Velmi se těšíme na společné setkání

Mgr. Tereza Hábová
MUDr. Mikuláš Knotek
MUDr. Lenka Murgašová
MUDr. Oliver Profant, PhD
MUDr. Maja Stříteská
MUDr. Kateřina Sýbová
MUDr. Klára Tvrdíková
MUDr. Zuzana Urbániová
MUDr. Ludmila Verešpejová

za organizační výbor

doc.MUDr. Martin Chovanec, PhD, MHA

odborný garant

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady

Předběžný program kurzu

Pondělí 11.11.2024

místo konání: WS Audiology CZ spol. s.r.o.

Registrace (7:45-8:00)

Zahájení (8:00-8:15)

Teoretické poklady (8:15-9:45)

Anatomie rovnovážného ústrojí

Vestibulo-okulární, vestibulo-spinální a vestibulo-kolární reflexy

Přestávka (9:45-10:00)

Klinické vyšetření (10:00-10:45)

Symptomatologie a anamnéza v neurootologii

„Bedside vyšetření“ – co můžeme vyšetřit na ambulanci/u lůžka, HINTS

Přestávka (10:45-11:00)

Přístrojové vyšetření v neurootologii I (11:00-12:00)

Videookulografie a kalorický test

Přestávka-oběd (12:00-13:00)

Přístrojové vyšetření v neurootologii II (13:00-15:00)

Video Head Impulse Test

Vestibulární evokované myogenní potenciály

Elektrokochleografie

Širokopásmová tympanometrie

Přestávka (15:00-15:30)

Shrnutí diferenciální diagnostiky první ataky vertiga v životě pacienta (15:30-16:00)

Úterý 12.11.2024

místo konání: WS Audiology CZ spol. s.r.o.

„Hands on neurootology“ (8:00-11:00)

Videookulografie

Video Head Impulse Test

Vestibulární evokované myogenní potenciály

Širokopásmová tympanometrie

Přestávka-oběd (11:00-12:00)

Nejčastější onemocnění v neurootologii I (12:00-13:30)

Vestibulární neuronitis, labyrintitis

BPPV

Ménièrova choroba

Vestibulární migréna

Přestávka (13:30-14:00)

Nejčastější onemocnění v neurootologii II (14:00-16:00)

Dehiscence horního kanálku a vestibulární paroxysmie

Perilymfatická píštěl

Toxické poškození a trauma

Nádory ucha, spánkové kosti a mostomozečkového koutu

Centrální vestibulární patologie

Středa 13.11.2024

místo konání: Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady

Prezentace případů (8:00-8:15)

Zobrazovací metody v neurootologii (8:15-9:00)

Přestávka (9:00-9:30)

Terapie v neurootologii (9:30-11:30)

Farmakoterapie v neurootologii

Vestibulární rehabilitace

Chirurgie vertiga

Vestibulární implantát

Přestávka (11:30-12:00)

Přenos z operačního sálu (8:00-14:00) dle indikace

Ošetření dehiscence horního semicirkulárního kanálku

Mikrochirurgická dekomprese n.VIII/vestibulární neurektomie

Dekomprese endolymfatického vaku

Registrace

Počet účastníků kurzu je v tuto chvíli naplněn a registrace byla uzavřena. Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, zaregistrujte se do formuláře níže a pokud by se některý z dříve registrovaných účastníků odhlásil nebo neuhradil účastnický poplatek, budeme Vás obratem informovat.

Kurz v termínu 22.4. – 24.4.2024 zrušen, náhradní termín podzim 2024

  Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.

  položky označené hvězdičkou jsou povinné

  Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory

  Platba kurzu

  časná registrace (do 30.9.2024) 6500,- Kč
  pozdní registrace (od 10.11.2024) 8000,- Kč

  Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.
  Storno poplatek: do 14 dnů před zahájením kurzu 100 % účastnického poplatku, do 7 dnů 50% účastnického poplatku, do 6 dnů a méně bez náhrady

  Číslo účtu: 285554946/0300

  Variabilní symbol: bude uveden v potvrzení o registraci

  Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno účastníka

  Kontakty

  POŘADATEL AKCE:

  Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
  FN Královské Vinohrady,
  Šrobárova 1150/50,  Praha 10

  www.fnkv.cz/otorinolaryngologicka-klinika/
  www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/orl/

  Odborný garant:

  doc.MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
  Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
  FN Královské Vinohrady,
  Šrobárova 1150/50, Praha 10;
  e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
  tel: 267163171

  ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

  WS Audiology CZ spol. s r.o. 
  Bohušovická 230/12, Praha 9
  orl.widex.cz