Skip to content

Neurootologický a neurootochirurgický kurz

Neurootologický a neurootochirurgický kurz

Termín konání: 24.4.2023 – 26.4.2023

Termín konání: 25.4.2022 – 27.4.2022

MÍSTO KONÁNÍ:

24. a 25.4.2023 Widex Line spol. s.r.o., Bohušovická 230/12, Praha 9

26.4.2023 Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10

Pořadatel akce:

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady ve spolupráci s Interacoustics

Odborný garant

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10;
e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
tel: 267163171

Kredity: Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a dle stavovských pravidel ohodnocena kredity ČLK

Upozornění: Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Základní informace o kurzu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na Neurootologický a neurootochirurgický kurz. Tato vzdělávací akce je organizovaná Otorinolaryngologickou klinikou 3. LFUK a FN Královské Vinohrady za podpory WIDEX LINE spol s.r.o. a Interacoustics A/S ve dnech 24. – 26. 4. 2023.

Plánovaný kurz je cílen především na otorinolaryngology, neurology a rehabilitační specialisty. Diagnostika a léčba onemocnění rovnovážného ústrojí prodělává kontinuální vývoj. Moderní vyšetřovací metody i pokroky v zobrazení nám umožňují upřesnit diagnózu i účelně hodnotit stupeň dysfunkce a postupy léčby. S pokroky ve farmakoterapii, novými postupy ve vestibulární rehabilitaci, a nakonec i rozvojem chirurgických metod se mění názory na terapii jednotlivých onemocnění.

Cílem plánované akce je osvojení teoretických znalostí a nácvik praktických dovedností moderně koncipované neurootologie. Mimo teoretické přednášky, které komplexně zpracovávají jednotlivá témata, jsme připravili tréning speciálních přístrojových vyšetření „hands on neurootology“, který povedou zkušení školitelé. Počet frekventantů kurzu je limitován, tak aby bylo možné dosáhnout maximální interakce mezi účastníky a školiteli. V klinické části bude detailně diskutována problematika jednotlivých onemocnění v neurootologii. V posledním dni se zaměříme na úlohu zobrazovacích metod a terapii včetně plánovaného přenosu z operačního sálu s demonstrací vybraných chirurgických zákroků v léčbě neztišitelné závrati.

Velmi se těšíme na společné setkání

Mr. Joachim Hougaard
Mgr. Tereza Hábová
MUDr. Jiří Lisý, CSc.
MUDr. Lenka Murgašová
prim. as. MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D.
as. MUDr. Klára Procházková
prim. as. MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
MUDr. Maja Stříteská
MUDr. Kateřina Trnková
MUDr. Zuzana Urbániová
za organizační výbor

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D., MHA
odborný garant

Otorinolaryngologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

Předběžný program kurzu

Pondělí 24.4.2023

(Widex Line spol. s.r.o.)

Registrace (7:45-8:00)
Zahájení (8:00-8:10)

Teoretické poklady (8:15-8:45)

Anatomie a fyziologie rovnovážného ústrojí
Symptomatologie v neurootologii – co nás zajímá a jak se ptát

Možnosti klinického vyšetření v neurootologii (9:00-10:30)

Vestibulo-okulární reflex a možnosti jeho vyšetření
Vestibulo-spinální a vestibulo-kolární reflex a možnosti jeho vyšetření
Vyšetření centrální okulomotoriky
„Bedside vyšetření“ – co můžeme vyšetřit na ambulanci/u lůžka, HINTS 

Přístrojové vyšetření v neurootologii
(10:45-11:45  13:00-14:00   14:15-15:45)

Videofrenzel, Videonystagmografie, Videookulografie
Video Head Impulse Test
Vestibulární evokované myogenní potenciály
Elektrokochleografie

Wideband Tympanometry (Širokopásmová tympanometrie)

TRV chair

Úterý 25.4.2023

(Widex Line spol. s.r.o.)

„Hands on neurootology“  (8:00-11:30)

Videookulografie
Video Head Impulse Test
Vestibulární evokované myogenní potenciály
Širokopásmová tympanometrie 

Nejčastější onemocnění v neurootologii (12:30-13:30  14:00-15:00  15:30-16:30)

Vestibulární neuronitis, labyrintitis
BPPV
Ménièrova choroba
Vestibulární migréna
Dehiscence horního kanálku a vestibulární paroxysmie
Perilymfatická píštěl
Toxické poškození a trauma
Nádory ucha, spánkové kosti a mostomozečkového koutu
Centrální vestibulární patologie

Středa 26.4.2023

(Otorinolaryngologická klinika
3. LFUK a FN Královské Vinohrady)

Zobrazovací metody v neurootologii  (8:00-8:30)

Terapie v neurootologii  (8:45-10:00)

Farmakoterapie v neurootologii
Intratympanální aplikace léků
Vestibulární rehabilitace
Chirurgie vertiga

Live surgery (10:00-15:00) dle indikace

dekomprese a blokáda endolymfatického vaku; plugging PSC, resurfacing/plugging SSC,

vestibulární neurektomie, mikrovaskulární dekomprese, labyrintektomie, exstirpace tumoru

Registrace

Počet účastníků kurzu je v tuto chvíli naplněn a registrace byla uzavřena. Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, zaregistrujte se do formuláře níže a pokud by se některý z dříve registrovaných účastníků odhlásil nebo neuhradil účastnický poplatek, budeme Vás obratem informovat.

  Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.

  položky označené hvězdičkou jsou povinné

  Platba kurzu

  časná registrace (do 31.3.2023) 5000,- Kč
  pozdní registrace (od 1.4.2023) 6500,- Kč

  Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.
  Storno poplatek: do 14 dnů před zahájením kurzu 100 % účastnického poplatku, do 7 dnů 50% účastnického poplatku, do 6 dnů a méně bez náhrady

  Číslo účtu: 285554946/0300

  Variabilní symbol: bude uveden v potvrzení o registraci

  Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno účastníka

  Kontakty

  POŘADATEL AKCE:

  Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
  FN Královské Vinohrady,
  Šrobárova 1150/50,  Praha 10

  www.fnkv.cz/otorinolaryngologicka-klinika/
  www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/orl/

  Odborný garant:

  doc.MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
  Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
  FN Královské Vinohrady,
  Šrobárova 1150/50, Praha 10;
  e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
  tel: 267163171

  ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

  WIDEX LINE spol. s r.o. 
  Bohušovická 230/12, Praha 9
  orl.widex.cz