Základy diagnostiky a terapie v neurootologii

Základy diagnostiky a terapie v neurootologii

Termín konání: 30. - 31. 05. 2019

Termín konání: 30. - 31. 05. 2019

Místo konání:

30. 05. 2019
Widex Line spol. s.r.o.,
Bohušovická 230/12, Praha 9

31. 05. 2019
Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10

Pořadatel akce:

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady ve spolupráci
s Widex Line spol. s r.o. / Interacoustics A/S

Odborný garant

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10;
e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
tel: 267163171

Kredity: Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a dle stavovských pravidel ohodnocena kredity ČLK

Upozornění: Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.

Základní informace o kurzu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na kurz Základy diagnostiky a terapie v neurootologii organizovaný Otorinolaryngologickou klinikou 3.
LFUK a FN Královské Vinohrady za podpory společnosti WIDEX LINE, spol. s.r.o., autorizovaného distributora Interacoustics A/S,
který se bude konat ve dnech 30. – 31. 5. 2019.

Plánovaná akce je cílená především na otorinolaryngology a neurology. Neurootologie prodělala během posledních let zásadní
vývoj. Jde především o implementaci nových přístrojových vyšetřovacích metod a také inovace v zobrazovacích metodách. Uvedené
postupy nám umožňují objektivní zhodnocení procesů postihujících vnitřní ucho a sluchově-rovnovážný nerv. Máme tak v rukou
nástroje, které nám pomáhají potvrdit klinicky stanovenou diagnózu a lépe zhodnotit stupeň dysfunkce i průběh léčby. Mění se i
názory na terapii jednotlivých onemocnění. Jde o pokroky ve farmakologické terapii, nové postupy ve vestibulární rehabilitaci i
chirurgickou léčbu vybraných onemocnění.

Cílem kurzu je osvojení klíčových znalostí a seznámení s praktickým provedením vyšetření v moderní neurootologii. Mimo teoretické
přednášky, které komplexně zpracovávají jednotlivá témata, jsme připravili demonstraci a nácvik přístrojového vyšetření. Témata jsou
vhodná nejen pro lékaře pracující v nemocnicích, ale zejména pro ambulantní specialisty. Počet frekventantů kurzu je limitován, tak
aby bylo možné dosáhnout maximální interakce mezi účastníky a školiteli.

MUDr. Maja Stříteská a prim. MUDr. Oliver Profant, Ph.D.

za organizační výbor

doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
odborný garant kongresu

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a FN Královské Vinohrady

Program kurzu

Čtvrtek 30.5.2019 (9:00 - 17:00 )
 • Registrace (8:00-8:30)
 • Zahájení (8:30-8:50)

Teoretické poklady
(8:50-9:30)

 • Anatomie rovnovážného ústrojí
 • Vestibulární reflexní okruhy a centrální mechanismy

Klinické vyšetření v neurootologii
(10:00-11:00)

 • Anamnéza v neurootologii
 • Postup ambulantního vyšetření

Přístrojové vyšetření v neurootologii I
(12:00-13:00)

 • Videookulografie
 • Video Head Impulse Test
 • Vestibulární evokované myogenní potenciály

Přístrojové vyšetření v neurootologii II
(13:30-14:00)

 • Subjektivní vizuální vertikála
 • Rotační testy
 • Elektrokochleografie

Nejčastější onemocnění v neurootologii I
(14:30-15:30)

 • Vestibulární neuronitis a labyrintitis
 • BPPV
 • Ménièrova choroba
 • Vestibulární migréna

Nejčastější onemocnění v neurootologii II
(15:45-17:00)

 • Dehiscence horního kanálku a vestibulární paroxysmie
 • Perilymfatická píštěl
 • Toxické poškození a trauma
 • Nádory spánkové kosti
 • Centrální vestibulární patologie
 • Non-vestibulární příčiny vertiga
Pátek 31. 5. 2019 (8:00-15:30)

Demonstrace a nácvik přístrojového vyšetření
(8:00-12:00)

 • Videookulografie
 • Video Head Impulse Test
 • Vestibulární evokované myogenní potenciály
 • Subjektivní vizuální vertikála

Terapie v neurootologii
(13:00-15:00)

 • Framakoterapie v neurootologii
 • Vestibulární rehabilitace
 • Neurootologická chirurgie

Závěrečná diskuse 
(15:00-15:30)

Registrace

Počet účastníků kurzu je v tuto chvíli naplněn a registrace byla uzavřena. Máte-li zájem se kurzu zúčastnit, zaregistrujte se do formuláře níže a pokud by se některý z dříve registrovaných účastníků odhlásil nebo neuhradil účastnický poplatek, budeme Vás obratem informovat.

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů.

položky označené hvězdičkou jsou povinné

Platba kurzu

Časná registrace (do 28.4.2019 včetně) 4000,- Kč
Pozdní registrace (od 29.4.2019) 6000,-Kč

Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.
Storno poplatek: do 14 dnů před zahájením kurzu 100 % účastnického poplatku, do 7 dnů 50% účastnického poplatku, do 6 dnů a méně bez náhrady

Úhradu účastnického poplatku proveďte až po vyplnění a odeslání registračního formuláře na základě informací v něm uvedených.

Číslo účtu: 285554946/0300

Variabilní symbol: bude uveden v potvrzení o registraci

Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno účastníka

Kontakty

POŘADATEL AKCE:

Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50,  Praha 10

www.fnkv.cz/otorinolaryngologicka-klinika/
www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/orl/

Odborný garant:

doc.MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika 3. LFUK a
FN Královské Vinohrady,
Šrobárova 1150/50, Praha 10;
e-mail: martin.chovanec@fnkv.cz;
tel: 267163171

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Widex Line spol. s r.o.
Bohušovická 230/12, Praha 9
orl.widex.cz